Hvorfor ejersalg.com?

Drop mægleren og spar 100.000 kroner

Op mod 20 pct. af boligsælgerne finder selv en køber via personlige netværk og internetsider

Det er op ad bakke at få solgt boliger i øjeblikket, og mange sælgere er trætte af ejendomsmæglere, der tager overpriser uden at finde en køber. Det får flere til at droppe mægleren og lade den lille sælger i maven tage over:

– Motivet er at spare penge.
Og der kan være tale om store summer, som selvfølgelig afhænger af husets pris. Men det er ikke unormalt, at det kan være i hundredtusinde-klassen,

Ikke svært at sælge selv
Der findes ingen uvildig undersøgelse af, hvor mange der sælger selv, men ifølge Danske Boligadvokater, er antallet stagneret de seneste år:

– Flere og flere vælger at sælge selv
uden en ejendomsmægler. Vi vurderer, at det flere steder er op mod 10-20 procent. Folk vil ikke betale 100.000 kroner til en mægler, som alligevel ikke kan få solgt huset

– Det kræver en indsats, men det behøver ikke være svært at sælge selv. Det gælder om at bruge sit netværk, sige det til alle vennerne og i kantinen.

Bliv set af mange
Men det allervigtigste er, at din bolig bliver set af mange:

– Internettet er til stor hjælp.
Her kan man markedsføre boligen på forskellige sider designet til formålet og samtidig hente råd og vejledning til de mange ting, man skal huske at tænke på i forbindelse med en hushandel, siger Kristine Virén.

– Det er sælger, som ved mest om boligen.
Vi vil se en vækst i brugen af helt nye kanaler for markedsføring i form af sociale medier, personlige websider, YouTube og blogs på Internet. Vanskelige tider og nye markedsføringsstrategier vil udløse mere kreativitet, som vil kunne udfordre den traditionelle måde at sælge boliger på.

Advokat ordner papirer
Det er dog en god idé at få lidt hjælp:

– Køber kan være lidt dårligere stillet, når man sælger selv, så man skal sætte sig godt ind i tingene. Det er derfor en god idé at bruge en advokat til det vigtigste papirarbejde.

Advokatsalæret ved et boligsalg ligger mellem 10.000-30.000 kroner afhængig af, hvor meget advokaten skal tage sig af.

Fakta: Fire trin til selv-salg

Trin 1: Forbered salget
Når du gennemgår din bolig , så tænk som køber, der vil bemærke for eksempel løstsiddende tapet, manglende loftlister og lignende. Få ordnet den slags inden.

Skjul ikke skader! Du risikerer at skulle betale erstatning til køberen efter salget.

Får lavet en tilstandsrapport (det er frivilligt, men en god idé), giv et tilbud om ejerskifteforsikring til køber og tilbyd skriftligt at betale halvdelen af den samlede præmie. Ellers har du ansvaret for skjulte fejl og mangler i ti år. Du hæfter dog som sælger stadig for eksempelvis ulovligheder, svig og grov uagtsomhed.

Bestil en beskikket energikonsulent til at lave en Energimærkning. En energimærkning er en lovpligtig vurdering af en bygningens energimæssige tilstand, som skal udarbejdes før salg.

TRIN 2: Markedsfør boligen
Lav en salgsopstillingen. Det er en skriftlig præsentation af din bolig , der indeholder oplysninger om boligens type, beliggenhed, størrelse, byggeår, antal værelser etc.

Du kan enten femvise boligen for en interesseret køber af gangen eller vælge at holde åbent hus. En fremvisning tager typisk 15-20 minutter, så tænk over, hvilke ting du vil fremhæve, og hvad du vil nå at vise frem.

Vær klar til at handle og overvej inden, om du er villig til at forhandle pris og vilkår, og hvor langt du er villig til at gå. Hav salgsopstilling, det kommunale oplysningsskema og tingbogsattesten klar i forbindelse med fremvisningen.

TRIN 3: Gennemfør handlen
Når en potentiel køber viser sig, bør du kontakte en advokat for at få lavet en købsaftale, du skal skrive skøde under med mere (se alle detaljer på boligejer.dk ). Handlen skal til sidst berigtiges, hvilket typisk gøres at købers advokat.

En væsentlig del af berigtigelsen er at sørge, for at de lån, som køber ikke skal overtage, bliver indfriet og at eventuelle nye lån bliver hjemtaget. Derudover skal der laves en refusionsopgørelse. En berigtigelse vil under normale omstændigheder kunne afsluttes cirka en måned efter overtagelsesdagen.

TRIN 4: Overdragelse af boligen
Inden afleveringen af boligen har du som sælger pligt til at vedligeholde boligen, så den fremstår i samme stand, som da den blev handlet. Du bærer desuden risikoen for boligen, indtil køberen, ifølge skødet, overtager den.

Normalt vil det være aftalt, at du skal aflevere boligen i ‘ryddeliggjort stand’ klokken 12.00 på overtagelsesdagen. Inden du giver køber nøglen, aflæses boligens målere – vand, varme, gas, el etc. – som I begge underskriver.

Du skal som sælger meddele aflæsningernes resultater til de forskellige forsyningsselskaber. Du bør desuden give køberen alle praktiske oplysninger om ejendommen, såsom placering af hovedstophanen for vand eller særlige krav til vedligeholdelsen af gulvene. Giv også køber garantibeviser og manualer for det løsøre – vaskemaskine, køleskab etc. – som denne overtager.

Copyright Patrick

Copyright Patrick

Copyright Patrick
Copyright Patrick

Brian Henriksen
Afdeling Sydsjælland
Rådgiver ved Hushandler

Roni Jørgensen
Afdeling Midtsjælland
Rådgiver på varmeinstallationer samt salg af produkter

Nicole Holm


Kontor